Praca: Inspektor weterynaryjny

16 Lutego 2021 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach małopolskie / Gorlice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gorlice
Ogłoszenie o naborze Nr 73891

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 - praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu - praca na 1 piętrze bez windy

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych.
 • Kontrola dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka.
 • Kontrola klasyfikacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie próbek do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Weryfikacja zakładowych procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowywanie opinii planów technologicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.
 • Ustalanie warunków weterynaryjnych i sanitarnych oraz sprawowanie nadzoru nad produkcją i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji i przechowywania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdań i analiz wynikających z pełnionego nadzoru
 • Pobieranie i przesyłanie prób do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego powiat gorlicki
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • biegła obsługa komputera
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Prawo wykonywaniazawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole