Praca: Inspektor

6 Lutego 2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza małopolskie / Nowy Sącz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 73488

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie miasta Nowego Sącza, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, samochód na wyposażeniu inspektoratu, praca na wysokości powyżej 3 metrów oraz wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej. Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Praca w budynku bez windy na I piętrze. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność

Zakres zadań

  • prowadzenie postepowań administracyjnych wynikająch z prawa budowlanego i kpa
  • udział w czynnościach kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość ustawy Prawo budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe