Praca: Inspektor

2 Lutego 2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej małopolskie / Limanowa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 73896

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Biurowy charakter pracy wymagał będzie również udziału w wizjach lokalnych na terenie powiatu limanowskiego. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia pomiarowe, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu KPA i PB
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • działalność inspekcyjno - kontrolna w terenie oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z PB
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego stażu pracy w w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i prawa budowlanego oraz przepisów związanych i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe