Praca: Inspektor

2 Lutego 2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej małopolskie / Limanowa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 73893

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Miejsce pracy mieści się na I piętrze budynku, miejsce nie jest wyposażone w windę. Jest to praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych tj. komputer, drukarka, ksero, faks, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
 • zapewnienie wlaściwego obiegu dokumentów;
 • obsługa sekretariatu;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa Budowlanego, obowiązującej w Inspektoracie instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlnego
 • gospodarka materiałami biurowymi w Inspektoracie;
 • prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych pracowników Inspektoratu;
 • prowadenie kart drogowych i rozliczenia samochodu slużbowego;
 • prowadzenie wysyłki korespondencji wychodzacej z Inspektoratu;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki;
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA;
 • prowadzenie rozliczeń mandatów karnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania organów administracji publicznych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • znajomość zasad archiwizacji dokumentów
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • systematyczność.