Praca: Opiekun w domu pomocy społecznej

25 Stycznia 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach małopolskie / Gorlice
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Opiekun w domu pomocy społecznej
Miejsce pracy: Gorlice
Numer: StPr/21/0026
OBOWIĄZKI:
- pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych,- pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i przyjmowaniu pożywienia, podawanie posiłków do pokoi, w razie potrzeby karmienie osób;- pomoc mieszkańcom w poruszaniu się;- utrzymywanie higieny w otoczeniu mieszkańców;- organizowanie i spędzanie czasu wolnego z mieszkańcami, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;- opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania, konsultacje specjalistyczne i spotkania integracyjne
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

- ukończona szkoła w zawodzie opiekuna kwalifikowanego w dps lub opiekuna medycznego, a w przypadku braku kandydatów z przedmiotowym wykształceniem osoba z wykształceniem co najmniej średnim zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (np. liceum medyczne);- pełna sprawność psychofizyczna; umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych; postawa empatii, życzliwości i cierpliwości w relacjach z osobami starszymi, niepełnosprawnymi; wysoka kultura osobista; umiejętność pracy w zespole; umiejętność rozpoznawania potrzeb i rozwiązywania problemów osób starszych (posiadanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób w wieku podeszłym, starczym), niepełnosprawnych; umiejętność przewidywania skutków własnych działań, poczucie odpowiedzialności za własne działania

Miejsce pracy:

Gorlice


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach