Praca: Pedagog

21 Stycznia 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach małopolskie / Gorlice
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Pedagog
Miejsce pracy: Gorlice
Numer: StPr/21/0018
OBOWIĄZKI:
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii- prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi- analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny- udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne- zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć- prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagog specjalny lub specjalista terapii pedagogicznej
Uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe - magister: pedagog specjalny lub specjalista terapii pedagogicznej o specjalizacji wczesne wspomaganie rozwoju + przygotowanie pedagogiczne; praktyka w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (w wieku od 0 do 9 roku życia) niepełnosprawnym bądź zagrożonym niepełnosprawnością (minimum 1 rok)

Miejsce pracy:

Gorlice


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

18,3 - 70 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach