Praca: Starszy referent

3 Lutego 2021 Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu małopolskie / Nowy Sącz
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 73945

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w pozycji siedzącej, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.


Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.


Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50. Budynek wyposażony w windę osobową, klatkę  schodową o  szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm, drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • wprowadzanie do systemu KSIP kart rejestracyjnych Mrd 5/1
 • przygotowywanie informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie kart informacyjnych z sądu o prawomocnie rozstrzygniętych sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym
 • prowadzenie ewidencji związanej z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
 • udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących posiadanych przez nich punktów karnych
 • sporządzanie pism informujących wydziały i jednostki o potrzebach uzupełnienia brakujących kart rejestracyjnych Mrd 5/1

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel)
 • samodzielność, komunikatywność, skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"