Praca: Starszy specjalista

3 Lutego 2021 Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu małopolskie / Nowy Sącz
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 73970

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w pozycji siedzącej, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.


Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Artura Grottgera 50. Budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm, drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Policji, w tym pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz członków korpusu służby cywilnej
 • przygotowywanie propozycji zawierających wykazy pracowników nabywających nagrody jubileuszowe i inne świadczenia oraz sporządzanie decyzji w tych sprawach
 • organizacja, przeprowadzanie i koordynacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zgodnie z ustawą o służbie cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników
 • znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętności redakcyjne, komunikatywność
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"