NOWY SĄCZ: OFERTY PRACY

Przeglądaj najnowsze ogłoszenia o pracę:

STANOWISKO:

04wrz 2023

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie, wykładanie towarów na sklepie;przyjmowanie i wydawanie towarów, wg. dokumentów dostaw i sprzedaży;sprawdzanie dat ważności produktów;inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa...

04wrz 2023

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym;wydawanie towarów z magazynu;rozkładanie towaru na powierzchni magazynowej;sprawdzanie terminów przydatności do spożycia;wydawanie z magazynu wg faktur wystawionych przez dział...

małopolskie / Bobowa

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

obsługa sprzętu biurowego; redagowanie pism; rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; doręczanie przesyłek miejscowych; przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; budowanie bazy informacyjnej...

03wrz 2023

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

archiwizacja dokumentów; obsługa programu biurowego; obsługa poczty elektronicznej; obsługa poczty - wysyłka listów; przygotowanie dokumentów; rozliczanie dokumentacji biurowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:...

małopolskie / Nowy Sącz

Sądecki Urząd Pracy

Oferta realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) skierowanego w pierwszej kolejności do:- osób długotrwale bezrobotnych,- osób powyżej 50....

02wrz 2023

małopolskie / Nowy Wiśnicz

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

zamawianie, odbiór, ekspozycja towaru, obsługa klienta, obsługa urządzeń sklepowych Wymagania inne:

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (w tym teletechnicznych i odgromowych) zgodnie z dokumentacją techniczną.2. Kontrolowanie jakości wykonywanych prac, w tym kontrolowanie prawidłowości działania instalacji, usuwanie usterek po montażu.3. Przygotowywanie...

02wrz 2023

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej...

02wrz 2023

małopolskie / Libusza

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Przygotowanie stanowiska pracy, bieżące utrzymywanie czystości na stanowisku, a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy; pobieranie surowców i półproduktów z magazynu; zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

1. Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych) z zastosowaniem techniki komputerowej i oprogramowania do edycji tekstu.2. Obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (faksu,...

02wrz 2023

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, rejestracja pism przychodzących i wychodących, wysyłanie korespondencji. Obsługa urządzeń biurowych. Zaopatrzenie i gospodarowanie materiałami biurowymi. Obsługa interesantów, udzielanie informacji. Sporządzanie pism...

02wrz 2023

małopolskie / Ptaszkowa

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Obsługa urządzeń biurowych i korespondencji, tworzenie raportów, uzupełnianie baz danych, zamawianie materiałów biurowych, przygotowanie wysyłek ze sklepu internetowego. Staż w Ptaszkowej w godz. 10.00-18.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...