NOWY SĄCZ: OFERTY PRACY

Przeglądaj najnowsze ogłoszenia o pracę:

STANOWISKO:

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Przyjmowanie zgłoszeń pacjentó i ustalanie terminów świadczeń usług w placówce medycznej. Prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów. Prowadzenie rozliczeń wykonanych usług, wystawianie faktur. Udzielanie informacji o usługach...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do zabiegu. Obsługiwanie, konserwowanie , dekontaminowanie i odkurzanie sprzetu i narzędzi stomatologicznych. asystowanie lekarzowi podczas wykonywania zabiegów i udzielanie pierwszej pomocy. Staż w Nowym...

małopolskie / Nawojowa

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w firmie zajmującej się naprawą, sprzedażą i transportem samochodów w Nawojowej, w godz. 8:30-16:30. Obsługa interesantów, korespondencji i przesyłek, telefonów, prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień, umawianie spotkań, obsługa komputera i...

08lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Prace administracyjno-biurowe w Dziale Administracyjno-Technicznym, w Zespole ds. Technicznych, w Dziale Zatrudnienia i Płac, w Zespole ds. Administracyjnych, w Dziale Finansowo-Księgowym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Staż...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Oddziałach Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

08lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Oddziałach Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

08lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

08lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Oddziałach Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Staż w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w godz. 7.00-14.35 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych oraz zapoznanie z przepisami ordynacji podatkowej i zasadami rachunkowości. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetrowych, kompletowanie poczty do...

08lut 2024

małopolskie / Nawojowa

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji. Obsługa urządzeń techniki biurowej. Nauka programu do wystawiania faktur oraz do prowadzenia stanu magazynowego. Zamawianie towaru zgodnie z wytycznymi mechaników. Odbiór towarów od dostawców i ich...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Prace admnistracyjne w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu. Staż w godz. 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: odporność na stres, bardzo dobra...

08lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Wykonywanie czynności asystenckic, w tym wsparcie merytoryczne pracowników zespołu. Przygotowanie projektów pism procesowych, opinii i informacji prawnych oraz wszelkiego rodzaju informacji do akceptacji radcy prawnego. Współpraca z instytucjami i organami...

małopolskie / Powroźnik

AGROLAB Polska Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Jest to forma pracy dodatkowej dla kogoś kto szuka dodatkowego źródła dochodu i jest dyspozycyjny żeby wykonać zlecenie w ciągu 12h od zgłoszenia i jest elastyczny czasowo w godzinach między 8 a 16. Szukamy osoby, która wykonywałaby dla...

małopolskie / Krynica-Zdrój

AGROLAB Polska Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Jest to forma pracy dodatkowej dla kogoś kto szuka dodatkowego źródła dochodu i jest dyspozycyjny żeby wykonać zlecenie w ciągu 12h od zgłoszenia i jest elastyczny czasowo w godzinach między 8 a 16. Szukamy osoby, która wykonywałaby dla...