NOWY SĄCZ: OFERTY PRACY

Przeglądaj najnowsze ogłoszenia o pracę:

STANOWISKO:

15lut 2024

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

przygotowywanie stanowiska pracy, bieżące utrzymanie czystości na stanowisku, a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy; pobieranie surowców i półproduktów do produkcji potraw z magazynu; zabezpieczanie przed zepsuciem...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; Obsługiwanie oprogramowania graficznego; Określanie przestrzeni barwnej w materiałach graficznych; Sprawdzanie poprawności materiałów...

15lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Sądecki Urząd Pracy

Zadania:- utrzymanie porządku,- zmywanie naczyń,- czyszczenie sprzętów,- przygotowanie warzyw i owoców,- obieranie, krojenie. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

małopolskie / Nowy Sącz

Sądecki Urząd Pracy

Oferta pracy realizowana w ramach programu EFS+ skierowana w pierwszej kolejności do:- osób długotrwale bezrobotnych,- osób powyżej 50 r.ż.,- osób z niepełnosprawnościami.Praca od 9-21 (co drugi dzień). Dwie soboty pracujące. Wymagania konieczne:...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Pomaganie dzieciom podczas posiłków; Pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych; Pomaganie dzieciom w ubieraniu się i rozbieraniu; Nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku; Opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek; Wykonywanie i...

15lut 2024

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

wykonywanie masażu balijskiego i tajskiego Wymagania konieczne: Zawód: Biomasażysta (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: staż pracy - 6 m-cy; kurs masażu tajskiego i balijskiego; znajomość j....

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Wprowadzanie i księgowanie w systemie komputerowym dokumentów finansowych i księgowych. Przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kosztów. Współpraca z instytucjami i jednostkami zewnętrznymi w zakresie dokumentów...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

- Pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych dot. higieny osobistej (mycie, kąpiel, higiena jamy ustnej, czesanie, obcinanie paznokci, golenie), korzystania z toalety, stosowania pieluchomajtek oraz w ubieraniu i rozbieraniu się,...

13lut 2024

małopolskie / Ropa

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty; Przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;...

małopolskie / Nowy Sącz

Nationale-Nederlanden

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne oferowanie Klientom naszych rozwiązań. Dbałość o rozbudowę i...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych, dotyczących pracy; obsługiwanie korespondencji firmowej lub urzędowej; Planowanie i organizacja spotkań, konferencji, szkoleń, prowadzenie kalendarza spotkań biznesowych itp.; Przyjmowanie i obsługa...

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznanie chorób; leczenie zwierząt chorych; asystowanie przy zabiegach chirurgicznych; opieka nad zwierzętami w szpitalu; prowadzenie dokumentacji przychodni weterynaryjnej; prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego; organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku; przygotowanie podopiecznego do samoopieki; pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi; podstawowe...

12lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Sądecki Urząd Pracy

Zadania:- segregacja dokumentów wg ich rodzaju,- skanowanie dokumentów,- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,- archiwizowanie dowodów księgowych,- wstępne wprowadzanie dokumentów księgowych do rejestru,- obsługa programów oraz...

12lut 2024

małopolskie / Nowy Sącz

Sądecki Urząd Pracy

Stanowiska:- ds. orzecznictwa zasiłkowego,- ds. opracowywania decyzji i korespondencji,- ds.obsługi dokumentacji.Oferta stażu realizowana ze środków - Algorytm. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne Wykształcenie: średnie...

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

oklejanie płyt meblowych obrzeżem pcv Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: obsługa komputera Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie zawodowe; uprawnienia do obsługi wózka widłowego - dod. atut;